Försäljningen av Bostaden väcker kritik

Försäljningen av 1 601 av AB Bostadens lägenheter i Umeå följer ett mönster man ser i hela Sverige just nu.
– Det man måste fråga sig är: Är det nödvändigt att sälja ut? Om privata aktörer tycker det är en bra affär att köpa allmännyttan kanske det är en bra affär att behålla det, säger bostadsforskaren Martin Grander.

Läs mer

Hans Lindberg (S): »Den lösning som finns«

Kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) anser att beslutet kring Bostadens försäljning fattats demokratiskt och att en folkomröstning därmed inte är nödvändig.

Läs mer

Samtalscirkeln – en väg till nya lärdomar i livet

I ett samhälle där många försöker göra sig hörda kan det vara svårt att sortera intrycken. Att stanna upp och lyssna på en annan människa – och att själv få uppleva att man blir lyssnad på – är något som paret Kalle och Camilla Grill anser att det finns ett behov av.
Samtal som förs utan att man avbryter varandra kan till och med ha en terapeutisk effekt, menar de.
– Att få prata med andras fulla uppmärksamhet kan hjälpa folk att komma i kontakt med sina känslor, säger socionomen Camilla Grill.​

Läs mer

Cykel-Umeå behöver en uppdatering

Med bättre väder så kommer allt fler cyklister ut på vägarna. Umeå beskrivs ofta som en cykelstad, men enligt Owen Laws, från intressegruppen Cykelstaden Umeå, så stämmer det inte riktigt.
– Ser man till hur många som cyklar så är Umeå en cykelstad, men infrastrukturmässigt så är det inte alls så, säger han.

Läs mer