Hoppas att fler upptäcks i tid

Kampanjen »Kolla bollarna« är ett initiativ från Ung cancer vars syfte är att få unga med pung att undersöka sig själva.
– Vi vill uppmärksamma testikelcancer för att det är den vanligaste diagnosen i vår åldersgrupp, säger Camilla Tuneberg, generalsekreterare för Ung cancer.

Läs mer

Föräldrar får kritik i Lindbergs (S) blogg

I ett blogginlägg kritiserar Umeås kommunalråd Hans Lindberg (S) det föräldranätverk som i nuläget har drygt 2 200 medlemmar och kallar dem »Vältaliga människor med goda kontakter till media«.
– Jag kan konstatera att de har haft bra genomslag i media och det menar jag är god kontakt, säger Hans Lindberg till Umeå tidning.

Läs mer

Bästa bilden i Sverige

Umeå tidnings medarbetare Johan Engmans bild vann kategorin »Årets foto« vid branschgalan för gratistidningar.
– Det är alltid roligt att vinna pris, säger han.

Läs mer

Mikael ger människor livskvaliteten tillbaka

En människas utseende ska inte spela någon roll, men sanningen är att det kan spela stor roll.
– Att se annorlunda ut eller att vara annorlunda, det är inte lätt alltså, säger Margareta Sundström, som förlorade sitt vänstra öga som barn.
För henne är den naturtrogna ögonprotesen ovärderlig.
Mikael Sundström, en av få anaplastologer i Sverige, möter framför allt många cancerpatienter och menar att ansiktsproteser handlar om livskvalitet.​

Läs mer