Ny laglig plats för graffiti efterlyses

Graffitiväggen på I20-området ska rivas. Därmed försvinner den enda lagliga platsen att utöva graffitikonst på i Umeå kommun.
Nu hoppas graffitikonstnärer att det ska skapas en ny laglig plats att måla på.


Det var år 2015 som Umebrås ansvar för graffitiväggen i I20-skogen upphörde. Då slutade »Handlingsplan för att förebygga klotter och skadegörelse och främja graffiti som konstform och fritidsintresse« att gälla eftersom den lagliga graffitiväggen inte gav någon effekt på mängden klotter i staden. Kerstin Rörsch, processledare på Umebrå, berättar att hon trots flera olika försök inte lyckades etablera en fungerande kontakt med graffitimålarna.
– Effekten av att jobba med det brottsförebyggande var inte så goda och det var svårt att få en dialog. Vi försökte med alla möjliga sätt att få kontakt, säger hon.

Då ingen förening fanns som ville ta vid och ingen kommunal nämnd ansågs ha ekonomiska förutsättningar att ta över så blev platsen ingens ansvar. Det föll på markägaren, mark och exploatering vid Umeå kommun, att städa upp den nedskräpningen som uppstod på platsen. I dag har mark och exploatering fått i uppdrag att beräkna vad kostnaden blir för rivning av väggarna. När det gäller I20-området så har näringslivs- och planeringsutskottet nu godkänt direktiv och avgränsning för fördjupad översiktsplan.
– På längre sikt kommer väggarna att försvinna ändå eftersom det ska byggas bostäder på området, säger Anders Ottosson, mark och exploatering.

Kim Granberg, arkitektstudent och graffitikonstnär, tycker att det är tråkigt att platsen på I20-området försvinner eftersom det är den enda lagliga platsen att utöva konstformen på i dagsläget.
– Men som jag förstår finns det fortfarande en dialog som vi kan ha för att skapa framtida möjligheter för att skapa förutsättningar för graffitiutövandet, för konsten i Umeå, säger Kim Granberg.
Han berättar att det finns många idéer för hur frågan skulle kunna tas vidare.
– Drömmen vore en permanent plats som går att använda året runt. En placering närmare staden skulle betyda kortare väg till återvinningen, en mindre plats skulle inte kräva lika stora resurser att städa. Det skulle gå att skapa en miljö där användarna själva är med och återvinner skräpet.
Att skapa en plats som är mer synlig tror han också skulle kunna gynna ordningen på platsen.

EG Kim Granberg 02

Kim Granberg har använt sig av graffitiväggarna sedan han flyttade till Umeå för drygt fyra år sedan. Han beskriver det som en positiv mötesplats där graffitimålarna har kunnat samtala med förbipasserande som använder skogen som sitt rekreationsområde. Dessutom har det varit ett enkelt sätt att möta andra som målar.
– Bara genom att vara på platsen så träffas vi på ett väldigt enkelt sätt där vi inte behöver säga våra namn utan vi möts tack vare kärleken till fritidsintresset. Det i samband med möten med joggare och skidåkare skapar en dialog om graffitikulturen. Det blir en mångdimensionell mötesplats. Det vore bra om vi kan skapa en plats som möjliggör det även fortsättningsvis.

Tomas Wennström (S), ordförande i kulturnämnden, tycker absolut att det borde finnas lagliga ytor för dem som utövar graffiti som konstform i kommunen.
– Problemet för oss har varit att det inte finns en förening. Vi kan inte betala ut pengar till enskilda personer, det måste finnas en förening så vi vet var pengarna går, säger Tomas Wennström.
Han är dock öppen för att föra en dialog och diskutera hur en plats skulle kunna se ut och var den skulle ligga – förutsatt att det handlar om att motparten är en förening.
Förutom nedskräpning har förekomsten av alkohol och droger på platsen i I20-skogen också uppgetts av politiker som en anledning att riva väggen. Johanna Franzén, Fältgruppen, berättar att det inte är något de känner till. Eftersom det är en avskild plats och det finns grillplatser i I20-skogen, som brukar vara tillhåll för fester brukar de svänga förbi där när de »fältar«.
– Men oavsett tidpunkt har vi i stort sett aldrig träffat någon människa. Vi har sett mycket skräp och att det är nya målningar på väggarna, säger Johanna Franzén.
Kim Granberg menar att det aldrig har varit stökigt eller våldsamt där.
– Någon kan ha tagit en öl under tiden man har målat. Det har alltid varit jättebra stämning, säger han.
André Westberg, polis, berättar att det har förekommit både alkohol och droger på platsen. Men han poängterar att inte alla som målar är inblandade. Samma sak gäller klottret på andra platser än den legala väggen.
– Man kan inte dra alla över en kam, säger han
Elisabeth Glaas
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.