Granskning av Dragonskolan välkomnas

Efter uppgifterna om att tidigare elever på Dragonskolan utsatts för bland annat sexuella trakasserier har skolan stärkt sitt arbete mot diskriminering.
Bland annat kommer en extern aktör kallas in för att kartlägga förekomsten av kränkande behandling.


I slutet av oktober skrev en mamma till en tidigare elev vid Dragonskolan ett inlägg på Facebook om hur hennes dotter och dotterns vänner blivit utsatta för sexuella trakasserier och kränkningar av elever och lärare på skolan. Inlägget rönte stor uppmärksamhet nationellt och lokalt lovade såväl skolpolitiker som gymnasiechefen och rektorer att de skulle vidta åtgärder.
Anna Sundelin, som är samordnande rektor på Dragonskolan, berättar att skolan nu följer en handlingsplan som upprättats för att komma tillrätta med de problem som kommit upp till ytan.
– Det vi hunnit med är att checka med alla elever på deras utvecklingssamtal om de är trygga på skolan. Jag kan bara tala utifrån mina program (naturvetenskapsprogrammet och hantverksprogrammet frisör/stylist, reds.anm.) och där har alla elever som fått frågan sagt att de känner sig trygga och att det inte finns en kultur av sexistiska kommentarer och kränkningar, säger Sundelin.

Hon tror dock att det är viktigt att komplettera med en anonym enkät för att undersöka förekomsten av kränkande behandling på skolan. Därför kommer de beställa en kartläggning och analys av en extern aktör, vilken ska genomföras under våren. När resultatet är sammanställt kommer skolans elever och personal få gå en utbildning i värdegrundsfrågor.
– Utbildningen blir till hösten. Vi vill ha resultatet av kartläggningen först för att inte rikta utbildningen fel.
Förra veckan besökte Skolinspektionen Dragonskolan under två dagar för att göra en tillsyn med anledning av anmälningarna om sexuella ofredanden och kränkningar. Anna Sundelin välkomnar tillsynen.
– Det är deras uppdrag att se till att skolorna följer de lagar som finns och det känns tryggt att de gör en genomlysning. Jag ser fram emot resultatet.

Nicklas Wallmark, som är gymnasiechef i Umeå kommun, säger att förvaltningen kommer göra mycket för att kränkande behandling inte ska förekomma i skolan.
– Det är jätteviktigt att man aldrig ska gå till skolan och vara otrygg. Men det är viktigt att processen är rättsäker och att Skolinspektionen sköter inventeringen. Vi kommer rätta oss efter vad de beslutar, säger Wallmark.
I det nämnda Facebookinlägget anklagades personal vid skolan för att ha kränkt elever. Varken Anna Sundelin eller Nicklas Wallmark vill kommentera hur de hanterar enskilda personalärenden.
Anna Bergman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer: Synar skolans trygghetsarbete