Samtalscirkeln – en väg till nya lärdomar i livet

I ett samhälle där många försöker göra sig hörda kan det vara svårt att sortera intrycken. Att stanna upp och lyssna på en annan människa – och att själv få uppleva att man blir lyssnad på – är något som paret Kalle och Camilla Grill anser att det finns ett behov av.
Samtal som förs utan att man avbryter varandra kan till och med ha en terapeutisk effekt, menar de.
– Att få prata med andras fulla uppmärksamhet kan hjälpa folk att komma i kontakt med sina känslor, säger socionomen Camilla Grill.​


Under en vanlig dag befinner vi oss ständigt i olika former av samtal. Det kan vara alltifrån ett formellt morgonmöte på jobbet eller artigt väderprat med grannen till en diskussion där någon försöker få sin vilja igenom. Parallellt med detta pågår ett utbyte av kortfattade meddelanden i den digitala världen via sociala medier och mejl.
Det är dock sällan det blir någon verklig kvalitet i snabba informativa dialoger eller argumentationer, menar Kalle Grill, docent i filosofi vid Umeå universitet. Det är i stället vanligt att ett samtal kretsar kring att man bara försöker hitta sin plats i konversationen.
– Många funderar hela tiden över när de kan komma in i samtalet. När kan jag bidra? Det kan vara jättebra för att få en konversation att flyta på, men det är för mycket sådant i det vardagliga samtalet och för lite lyssnande, säger han.

Att samtala och dela tid med andra under ordnade former är något som paret Grill upplever som väldigt värdefullt. I sommar arrangerar de för andra året i rad lägret »Circle way camp« i Lyckebo, två mil norr om Umeå, där tanken är att låta människor mötas i cirkelform. Det handlar om att hitta en djupare gemenskap med hjälp av ett enkelt redskap – en talpinne. Den som håller i pinnen får tala under en viss tid medan resten av deltagarna lyssnar aktivt och uppmärksamt.
– En del som upplever cirkeln för första gången tycker att det är ovant att få prata utan att någon avbryter med sina associationer eller inlägg. Det är skönt att få det utrymmet eftersom det inte händer särskilt ofta. Det kan även vara befriande att bara lyssna på någon, förklarar Kalle Grill, som tror att man kan ha god användning av cirkelövningarna även i vardagen.
– Det blir lättare att gå in i lyssnarrollen och det kan leda till lugnare samtal.
För att veta vad man ska tala om får deltagarna olika teman att röra sig inom, men det är samtidigt fritt fram att tala om precis vad som helst. Cirkeln är ett sätt att öva både samtalsteknik och teknik för lyssnande.
– De flesta pratar om sig själva och kan gå in något slags upptäckande. Det kan vara terapeutisk, säger Camilla Grill, som menar att det finns en vits med att formulera saker och ting högt utan avbrott.
– Livet kan vara så upphackat många gånger. Man kan sitta fast i något och liksom inte riktigt hinna tänka färdigt. Att prata om det utan att riskera att bli avbruten kan vara ett sätt att för första gången få tid att formulera det för sig själv. Ofta kommer man själv fram till bra svar på sina problem, säger hon.

Circle way har utvecklats av amerikanen Manitonquat/Medicine Story utifrån hans förfäders visdom kring den indianska traditionens lära. Paret Grill har genom åren deltagit och hjälpt till vid flera Circle way-läger i södra Sverige och utomlands, och kände förra året att det var dags att arrangera ett eget läger i Umeå.
– Det finns en fin jämlikhet i att alla får hålla pinnen och alla får samma chans. Vi delar upp vår tid och blickar inåt tillsammans, säger Kalle, som anser att detta är någonting som gett honom större ro, perspektiv, självförståelse och tillhörighet.
Camilla berättar att hon under en längre tid varit intresserad av att hitta mötesplatser där människor kan börja prata med varandra på ett djupare plan.
– Jag tror att jag generellt upplevt att det pågår mycket outtalat under ytan hos folk. Många bär en mask och det är först när man tar av sig den som man börjar prata om det som är viktigt på riktigt.
Kalle kan också se stora poänger med att lära sig tekniker för att ge varandra utrymme att höras och att lära sig lyssna på vad andra har att berätta.
– Det kan bidra till världsfred i princip. Att vi lyssnar på varandra ökar förståelsen och minskar fördomar, säger han.
Under lägret råder en slags tystnadsplikt då deltagarna inledningsvis lovar varandra att inte föra vidare det som sägs. Detta för att skapa en så trygg och bra miljö som möjligt för att kunna prata om personliga saker.
– Förra året hade vi 16 deltagare och en väldigt bra spridning åldersmässigt, alltifrån 4 år till 70 år. Det fanns olika bakgrund och yrken, vilket gjorde att det blev en väldigt berikande blandning, berättar Kalle.
Sara Lundvall
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.