Försäljningen av Bostaden väcker kritik

Försäljningen av 1 601 av AB Bostadens lägenheter i Umeå följer ett mönster man ser i hela Sverige just nu.
– Det man måste fråga sig är: Är det nödvändigt att sälja ut? Om privata aktörer tycker det är en bra affär att köpa allmännyttan kanske det är en bra affär att behålla det, säger bostadsforskaren Martin Grander.

Förra veckan meddelade det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden att de säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för 1,1 miljarder kronor till fastighetsbolaget Heimstaden. Affären omfattar cirka 10 procent av Bostadens nuvarande bestånd.
Utförsäljning av bostäder som ingår i allmännyttan – alltså kommunala bostadsbolag som erbjuder hyresrätter som alla kan hyra – är något som sker i nästan alla kommuner i Sverige i dag, berättar Martin Grander som är bostadsforskare vid Malmö högskola.
– Det som ofta uppges vara orsaken är att de kommunala bostadsbolagen måste frigöra kapital. Sedan finns det ett tryck från privata investerare som vill köpa bostäder då de ser det som en bra affär med bra avkastning, säger Grander.
Att kommunala bostadsbolag förklarar försäljning av allmännyttan med att de behöver kapital för nyproduktion tycker Martin Grander borde ifrågasättas mer.
– Det har blivit en etablerad sanning, fast de flesta kommunala bostadsbolag har god soliditet och kan låna pengar utan att rucka på soliditeten. När det kommer investerare som hostar upp pengar är det klart att det är ett välkommet tillskott för att kunna bygga nytt, men man borde se över vad det skulle innebära att ta lån i stället.
Riskerna med att sälja ut delar av allmännyttan till privata aktörer menar han är att det kan bli färre andel billiga bostäder på marknaden och att de kommunala bostadsbolagen måste ta större ansvar för låginkomsttagare.
– Det har vi sett under en ganska lång tid, att allmännyttan närmar sig det som i övriga Europa kallas »social housing« och blir förknippad med låginkomsttagare. Det riskerar att öka segregationen i en stad.

Kort efter att Bostaden och kommunstyrelsen fattat beslut om att sälja delar av fastighetsbeståndet startades ett folkinitiativ för att folkomrösta om utförsäljningen av allmännyttan i Umeå. Det initiativtagarna vänder sig emot är själva beslutprocessen.
– Det är helt odemokratiskt att göra på det här sättet. Bostadens ordförande Bernt Andersson har skrivit på kontraktet utan att ha informerat Bostadens egen styrelse och framför allt hade ingen informerat medborgarna, säger Camilla Jonsson från folkinitiativet.
Folkinitiativet arbetar med att samla in 9 600 namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning och bistår även medborgare som vill överklaga kommunstyrelsens beslut.
– Vi måste göra våra röster hörda och om vi börjar med att samla in namn då kanske politikerna är intresserade av att lyssna, säger Jonsson.
Anna Bergman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer: Hans Lindberg (S): "Den lösning som finns"