Vägar kan bli bostadsområden

När ringleden och Västra länken står klara kan stora förändringar ske i Umeå.


Tidigare E4- och E12-sträckor kan byggas om till stadsgator och lämna utrymme för nya stadskvarter. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott godkände på tisdagen förslaget till omvandling. Nu går det ut för samråd och det går att lämna synpunkter till och med den 11 juni 2017.
– En omvandling är nödvändig för att klara luftkvalitet och tillgänglighet i en växande stad, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).
Illustrationerna visar bland annat möjliga framtida utformningar av bland annat en esplanad genom Teg, inramad av nya stadskvarter, hur Västra Esplanaden i korsningen med Skolgatan kan se ut, hur väg 503 (före detta E4) vid nuvarande Hagarondellen kan bebyggas framöver samt hur Vännäsvägen kan få en annan sträckning som tillåter nya stadskvarter på gamla godsbangården.
Elisabeth Glaas
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

1 VY CAFE
Möjlig framtida utformning av en framtida esplanad genom Teg inramad av nya stadskvarter. Från nuvarande korsning med Tegsvägen, norrut.

2 VY BUSSTAK
Förslag på utformning av Västra Esplanaden i korsningen med Skolgatan, norrut.

3 VY BUSSGATA VID SKOLA
Så kan väg 503 (f.d. E4) på Haga vid nuvarande Hagarondellen söderut förändras. Till vänster i bild skymtar Hagaskolan. Till höger framtida bebyggelse.

4 VY OVERSIKTSBILD
Möjliga framtida stadskvarter på Teg. Från Söderslätt norrut med motorvägen ombyggd till en esplanad och med Västra länken i nedre vänstra hörnet.

5 VY JARNVAG
Förslag på utformning av en ny sträckning av Vännäsvägen med nya stadskvarter på gamla godsbangården.

6 VY FARGHUSET
Möjlig utformning av korsningen mellan Segelgatan och en framtida esplanad på Teg.

Illustrationer: Tyréns