»Det är en död fråga för politikerna«

I höstas startades föräldranätverket. Nu har nätverket över 1 200 medlemmar men trots det stora föräldraengagemanget så lyser de styrande politikernas intresse över förskolefrågorna med sin frånvaro.
– Det här verkar inte vara en sexig politisk fråga, säger Josefin Eman.


I december förra året berättade Umeå tidning om det då nystartade föräldranätverket där Josefin Eman är en av initiativtagarna. Anledningen till att det startades var att försöka föra barnens talan när satsningar på förskolan uteblev och barngrupperna bara växte.
– Intresset för förskolan är enormt. Inte minst med tanke på höjningen av barngrupper som gjorts under våren. Vi har haft en välbesökt demonstration och vi har regelbundna öppna träffar. Det är väldigt många föräldrar som tar initiativ. Men när vi öppnat upp för dialog med politikerna är förskolan, som politisk fråga, död för de flesta politikerna, menar Josefin Eman och fortsätter:
– Vi har närvaro på alla kommunfullmäktige fram tills i juni då budgeten ska klubbas i hopp om att för- och grundskolenämnden ska få mer pengar. När vi sist besökte fullmäktige kom frågan om en barnombudsman upp och då gick nästan alla politiker på kaffepaus. Nästan som en symbolisk gest.

Nyligen har resultat från en föräldraenkät presenterats. Bland annat har för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) gått ut med att Umeås förskolor får gott betyg i en enkät som föräldrar fyllt i. Ett resultat som Josefin Eman och Daniel Stolt, som också är engagerad i nätverket, ställer sig frågande till.
– Enkäten är dels inaktuell och dels är det bara sex av tio som svarat på den. Jag har själv svarat på den och enkäten går i stort sett ut på att betygsätta personalen – och de gör ju ett fantastiskt jobb. Enkäten handlar inte om det faktum att kommunen inte sköter förskolan på rätt sätt, säger Eman.
– På mitt barns avdelning är det nu två pedagoger på 20 barn. Det verkar som de inte tar det på allvar och ordföranden avfärdar all kritik, säger Daniel Stolt.
– Jag tror man blivit kär i makten och det är svårt att erkänna att man gjort fel. I stället för att solidarisera sig med barnen så solidariserar de sig med partiet, menar Eman.

Nätverket har skickat ut information till de politiska partierna för att berätta att de finns och vad de vill och de har fått respons från vissa som tycker att initiativet är positivt.
– Den 24 februari skickade vi en begäran till Hans Lindberg (S) och Moa Brydsten (S) att vi vill ha en frågestund med dem. Vi påminde dem på senaste fullmäktige men har fortfarande inte fått svar. De har erbjudit oss en träff med Moa Brydsten för att vi ska få höra nämndens arbete, men nämnden kan inte själva utöka sin budget. Vi vill prata med den som har makt att förändra.
Josefin Eman ställer sig frågande till hur en stad som Umeå, som vill bli 200 000 invånare, kan ha sådana problem med för stora barngrupper i förskolan.
– Att Umeå som är Norrlands paradkommun inte lyckas tillhandahålla en grundläggande samhällsservice är ett fullkomligt misslyckande. Staten tillhandahöll förra året 900 miljoner till kommunerna för att de skulle minska barngrupperna. 256 kommuner sökte pengarna. Men inte Umeå. Och vi undrar varför. De pratar om tuffa prioriteringar, och här ger staten pengar för att minska barngrupperna, men man bemödar sig inte söka. Det är förvånansvärt.
Johan Engman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer: Hans Lindberg och Moa Brydsten svarar på föräldranätverkets kritik.