Stor befolkningsstudie tar nästa steg

De spädbarn som sedan starten deltagit i befolkningsstudien Northpop har nu hunnit bli 1,5 år. En viktig ålder för uppföljning i forskningsprojektet och därför kallas nu barnen till blodprovstagning.
– Det är i den ålder vi har de absolut tidigaste manifestationerna av allergiska sjukdomar, matallergier och eksem, säger Christina West, docent och barnläkare.


Sedan sommaren 2016 pågår den stora befolkningsstudien Northpop i Västerbotten. Studien fokuserar på barns hälsa och målet är att hitta riskfaktorer för att kunna förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD.
Forskningsprojektet, som hittills involverar 1 600 familjer, är både ovanligt omfattande och på många sätt unikt. Som det ser ut nu är det främst barn i Umeåområdet som ingår i Northpop, men förhoppningen är att kunna bredda upptagningsområdet till fler delar av Västerbotten samt knyta till sig 10 000 familjer inom fem år.
– Det här blir Sveriges största allergistudie och den startar redan under graviditeten. Det gjordes en del stora studier runt om i världen på 1980- och -90-talet, men tiden har gått sedan dess och vi har helt andra livsvillkor i dag. Det finns nu andra omgivningsexponeringar som vi inte vet hur de påverkar oss, berättar Christina West, huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i Northpop och medicinskt ansvarig barnläkare för barn och unga med allergiska sjukdomar i Västerbotten.
Långsiktiga befolkningsstudier för folkhälsoforskning är någonting som varit lite av en tradition Västerbotten, men fram tills nu har det inte funnits någon studie som specifikt fokuserat på livets första skede och den unga befolkningen.

Astma, övervikt och ADHD beskrivs ibland som barnens folksjukdomar, alltså moderna livsstilssjukdomar som drabbar många. När det gäller exempelvis allergier har det blivit så pass vanligt att vart tredje barn är drabbat.
– Om man hittar sätt att förebygga eller bättre behandla dessa sjukdomar skulle det innebära avsevärda hälsofördelar för barn, familjer och samhället i stort. Resultat från den här studien kan potentiellt få stor genomslagskraft i befolkningen, säger Christina West.
Det man nu vill undersöka i samband med blodprovstagningen på 1,5-åringarna är att se om barnen utvecklat allergi-antikroppar – antikroppar mot vanliga födoämnen och vanliga inhalationsallergener, såsom pollen och pälsdjur. Därefter jämförs svaren från blodproven med den information som inhämtats från det frågeformulär som föräldrarna fyllt i.
– Det ger oss en möjlighet att titta på förekomsten av allergiska sjukdomar tidigt i livet och förekomsten av allergiantikroppar i blodet.
I Northpop undersöks risk- och friskfaktorer när det gäller barns hälsa både genom provtagning och genom att föräldrarna svarar på frågor om levnadsvanor, miljö och om barnens hälsa. Bland de riskfaktorer som ska studeras finns påverkbara faktorer såsom näringsbrister under graviditeten, miljögifter, ärftliga faktorer samt kostvanor och tidig uppväxtmiljö.

Två tredjedelar av vårt immunförsvar sitter i magtarmkanalen och därför är tarmfloran extra intressant för forskarna. Rubbningar i den bakteriella sammansättningen kan påverka ämnesomsättningen och immunförsvaret, enligt Christina West.
– Vår tidigare forskning visar att den bakteriella sammansättningen i mag-tarmkanalen har stor betydelse för om kroppen ska lära sig att tåla mat och ämnen i luften, till exempel pollen. Intressant nog kopplas även förändringar i den bakteriella sammansättningen till risken att utveckla andra moderna livsstilssjukdomar som till exempel övervikt och fetma. Målet är att kunna utveckla förebyggande metoder så att barnen inte insjuknar.
Sara Lundvall
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer: "Känns som ett enkelt sätt att bidra"