Svårare att upptäcka flickors autism

För två år sedan fick Jenny Nordhalls dotter diagnosen autism. Att få rätt hjälp i skolan har varit en kamp, men efter drygt ett halvår med mer anpassat stöd har nu livet blivit lättare.
– Det är som dag och natt, säger Jenny, som tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrikern Anna-Rosa Perris börjat föreläsa i Västerbotten för att öka kunskapen om barn med autism och ADHD.
De vill också uppmärksamma flickor i behov av stöd.

Läs mer