Granskning av Dragonskolan välkomnas

Efter uppgifterna om att tidigare elever på Dragonskolan utsatts för bland annat sexuella trakasserier har skolan stärkt sitt arbete mot diskriminering.
Bland annat kommer en extern aktör kallas in för att kartlägga förekomsten av kränkande behandling.

Läs mer

Synar skolans trygghetsarbete

Förra veckan gjorde Skolinspektionen ett tillsynsbesök på Dragonskolan, för att se om Umeå kommun brutit mot skollagen.

Läs mer

Fler köper sexövergrepp via nätet

Fler köper livesända sexövergrepp på barn, enligt barnrättsorganisationen Ecpat Sverige.
Förövarna kan hemifrån beställa och regissera övergrepp av barn som ofta bor i fattiga länder.

Läs mer