Försäljningen av Bostaden väcker kritik

Försäljningen av 1 601 av AB Bostadens lägenheter i Umeå följer ett mönster man ser i hela Sverige just nu.
– Det man måste fråga sig är: Är det nödvändigt att sälja ut? Om privata aktörer tycker det är en bra affär att köpa allmännyttan kanske det är en bra affär att behålla det, säger bostadsforskaren Martin Grander.

Läs mer

Samtalscirkeln – en väg till nya lärdomar i livet

I ett samhälle där många försöker göra sig hörda kan det vara svårt att sortera intrycken. Att stanna upp och lyssna på en annan människa – och att själv få uppleva att man blir lyssnad på – är något som paret Kalle och Camilla Grill anser att det finns ett behov av.
Samtal som förs utan att man avbryter varandra kan till och med ha en terapeutisk effekt, menar de.
– Att få prata med andras fulla uppmärksamhet kan hjälpa folk att komma i kontakt med sina känslor, säger socionomen Camilla Grill.​

Läs mer